Som arbetsledare och platschef, leder vi järnvägsentreprenaden.

  • Bup / Bap planering (Trans, E-blanketter)
  • S.O.S planering
  • Bas P / U
  • Produktionsplanering

Allt ifrån själva planeringsstadiet till det faktiska genomförandet.

 

Din platschef på plats, Freddie Kvist.

070-349 55 63