Nordic Rail Efficiency AB

Konsulter inom järnvägsentreprenad och platsledning

Bantekniker

Underhåll och akut felavhjälpning av spåranläggningen, räls samt nybyggnation. Växelbyten, slipersbyten, makadam, snöröjning m.m.

Read More

Maskinuthyrning

Vi erbjuder uthyrning av ett brett utbud av maskiner, fordon och utrustning för järnvägsarbeten.

S.O.S ledare

SOS-ledaren har koll på vilken säkerhet som krävs på plats för att arbetet ska kunna utföras tryggt och säkert, planerar var det ska finnas tågvarnare och vet vilken utrustning som behövs.